Kirke Video Streaming

Mange har under Coronakrisen været afskåret fra at gå i Kirke. Heldigvis kan man via KIRKEVIDEO se Gudstjenester enten på kirkens hjemmeside eller via Sociale Medier. Systemerne kan bruges til alle former for undervisning og dermed også: Særlige Gudstjenester Bibelundervisning og foredrag Kor og musik optagelser Kirkeorgel optagelser Optagelser af specielle begivenheder Optagelser fra Præstegården m.v. En del af ovenstående giver endvidere indtægter, som i right omfang dække investeringen. Andre former for præsentationer kan være: Kirke Video om præsterne med en personlig præsentation Kirke Video af kirken, kunst i kirken, udsmykninger og kirkens historie Gennemgang af menighedsrådet og de

See more...

FN Verdensmål støttes af Michael.dk der tilbyder komplet webdesign med CSR profil og 2 timers undervisning

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. I daglig tale har “VerdensMålene” allerede givet resultater i overflod over hele verden. Den gode udvikling fortsætter fordi virksomhederne er med i dette projekt, fordi det er nemt at integrere i sin CSR Profil med et link eller en tilføjelse på DIN hjemmeside tilpasset det webdesign du selv allerede benytter. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi

See more...

Overtrædelse af Persondataforordningen giver bøder på 4% af omsætningen eller 20 millioner €

Af Michael Rasmussen Valiantin, Partner i Innovation Support A/S. KORT FORTALT: I december 2015 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om udkastet til forordning. 8. april 2016 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. Udkastet til forordning blev siden vedtaget af Europa-Parlamentet 14. april 2016. Persondataforordningen vil således have en lovgivningsmæssig effekt i Maj måned 2018. Samtlige virksomheder og udbydere i hele verden er berørt, hvis de vil opbevare, transportere eller behandle personlige data om europæiske statsborgere. EU KOMMISSIONENS INTENTION: Loven opdaterer og moderniserer principperne i det gamle databeskyttelsesdirektiv fra 1995 ved at fastsætte fysiske personers rettigheder og forpligtelser, der påhviler dem, som behandler data og/eller har ansvaret for databehandlingen. Det

See more...
Exit mobile version