Erklæring om moderne slaveri og FN’s verdensmål nr. 8

Sidst opdateret: 28/03/2021. Seneste version: 31/08/2017

Denne erklæring er fremsat i henhold til Modern Slavery Act 2015.1 og i henhold til FN’s Verdensmål specielt nr. 8 stk. 7.

Michael.dk er ikke et firma, men en privat hjemmeside. Vi er blot en bevægelse der har til hensigt at støtte de på forsiden nævne virksomheder og indimellem andre virksomheder, hvis der er efterspørgsel. Vi driver hjemmesiden michael.dk.

Erklæring vedr. Michael.dk

Vores politik

Jeg Michael Rasmussen, indstår for, i henhold Modern Slave Act 2015 og i henhold til FN’s 17 verdensmål, med verdensmål 8.7, at jeg alene leverer arbejdskraft uden brug af teknologi eller produkter fra lande der begår moderne slaveri jf. nedenstående definationer.

De computere vi anvender er amerikanske Apple iMAC og Dell disksystemer samt server hosting er af mærket HP og CISCO. Server Hosting er A+ og ISO 27001 certificeret og alene via strøm fra Vattenfall vandkraft i sverige.

Som konsulent og repræsentant for Michael.dk, erklærer jeg

 • at der i vore produkter ikke er anvendt moderne slaveri
 • at der i vore forsynings- og leveringskæder og produkter ikke forefindes dele, teknologi, forbrugsgoder eller services der stammer fra virksomheder som udøver den i dette dokument’s nævnte moderne slaveri.
 • at der i vort forbrug ikke findes produkter hvor der er anvendt moderne slaveri til fremstillingen af produktet
 • Frivillig erklæring: jeg erklærer ikke at anvende produkter fra top20 listen over lande der ser stort på FN’s konvention for børnrettigheder, menneskerettigheder eller moderne slaveri. Dertil kommer at jeg selv er ambassadør for udstedelse af disse certifikatgarantier i Danmark.

Tredjepartsmærker

Fra hvilke lande er der import/export?:

Michael.dk sælger ikke produkter fra andre lande end Danmark, Norden, Tyskland, USA og Australien.

Leverandørene i hvert land er selv kategoriseret med 0% slaveri i henhold til disses hjemmesider.

Vi køber disse produkter direkte fra producenter eller distributører i de samme lande. europæisk baserede leverandører, hvoraf mange er en del af større globale organisationer. Disse organisationer anerkender og offentliggør typisk deres forpligtelse til at bekæmpe slaveri. Vi gennemgår antislaveripolitikker og erklæringer fra vores store leverandører og er dedikerede til at vurdere alle leverandører af tredjepartsprodukter og varemærker.

Vores leverandører er fortrolige med vores antislaveripolitik og forventningen om, at deres egne politikker og deres egne leverandørers politikker lever op til vores samme standard.

Vi vurderer eventuelle tilfælder af manglende overholdelse, hvis og når de opstår, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe en sådan manglende overholdelse.

Egne varermærker

Vores egne mærkevarer i de tilknyttede virksomheder erklæres at komme fra producenter i flere lande over hele kloden og produceres ofte efter vores egne specifikationer og designs. Den 04.04.2022 opgjorde vi, at vi har aktive forbindelser med over 20 producenter, der alle ligger uden for de i listen omtalte lande.

For at sikre, at vi ikke er involveret i moderne slaveri eller krænkelse af menneskerettighederne på nogen måde, udfører vi vores egne uafhængige inspektioner af tredjepartsfaciliteter, der er involveret i fremstillingen af vores produkter. Nominerede medlemmer af vores eget team er uddannede til at gennemføre kontrollen.

Under disse inspektioner udfører vi omfattende kontroller og producerer skriftlige ‘fabriksinspektionsrapporter’, der deles med ledere og/eller ejere af faciliteterne og inkluderer formelle anbefalinger, der skal implementeres, hvor det er relevant.

Vi holder op med at anvende fabrikker, der ikke lever op til de standarder, vi har sat.

Egenkontrollen inkluderer for MICHAEL.DK, følgende:

 • Alle leverandører skal have en aktiv CSR Politik på sin hjemmeside
 • Alle leverandører skal aktivt støtte FN’s 17 verdensmål
 • Alle leverandører skal støtte Modern Slavery Act 2015 udgivet af Storbritanien
 • Alle leverandører skal aktivt overholde miljølovgivningen i det pågældende land
 • FN’s konvention for børne og Menneskerettigheder skal overholdes, f.eks. er Kina verdens største overtræder af dette punkt
 • Arbejdsmiljø – ventilation, belysning, renlighed, temperatur skal være certificeret i forhold lokale normer
 • Fabriksmedarbejderes arbejdstid må ikke overstige 9 timer, der skal iagtages 11 timer hviletid og lønen skal overholde minimumslønnen fastsat af fagforninger eller regeringen i landet.
 • Maskiners og udstyrs standarder og afskærmninger skal være overholdt i forhold til maskindirektivet og sikkerhedsreglerne i hver land
 • Sikkerhedsudstyr inklusiv brandslukningsudstyr og førstehjælpssæt skal være tilstede overalt på fabrikker og kontorer
 • PPE & træning skal være gennemført indenfor maskinsikkerhed, brandsikkerhed og ergonomi-sikkerhed
 • Nødudgange og skiltning skal være opsat overalt i virksomheder og kontorer
 • Personalefaciliteter samt toilet, køkken og bad m.v. skal være til rådigheder på alle fabriks- og kontorarealer.
 • Fabrikscertificering med BSCI certifikat for socialt ansvar OHSAS18001 arbejdsmiljø og sikkerhed

Svarene på vor kontrol var den 14. april, vi undersøger igen den 14. okt, idet omfang at COVID tillader det og ellers laver vi interviews via Skype/Team Server.

Hvad er moderne slaveri?

Flere organisationer skønner at der er ca. 40 milioner slaver, og at slaveri primært finder sted i Kina, Indien, flere asiatiske, afrikanske og sydmerikanske lande. ILO skønner tillige, at der er mere end 160 million børn der arbejder under uregulerede forhold.

Vi undgår af samme årsag at anvende samt at købe bl.a. kinesiske eller indiske produkter. Det er den politik hver enkelt skal gøre op ned sig selv. Generelt er produkter fra landende på listerne med til at støtte slaveri og det der er værre. Herudover anslås det at f.eks.Kina, Nordkoreas og Rusland udgør spionage, malware og ransomware i verden. Dette er aktuelt skadeligt for danskere og danske virksomheder, hvor denne kriminalitet koster milliarder pr. år i EU alene.

 • Vi har kontaktet alle vore leverandører for art sikre at de også overholder denne compliance. Af samme årsag markedsfører vi ikke produkter fra Kina, som ser stort på både Menneskerettigheder, privatliv og slaveri.
 • Vi er dedikerede til at vedtage og forbedre forhold, der sikrer, at der ikke er slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæder eller andre dele af vores forretning.
 • De produkter vi sælger, fremstilles i mange forskellige lande, og vi tilstræber os derfor på at sikre, at disse værdier vedligeholdes i hele vores forsyningskæde.
 • For at opnå dette er vi dedikerede til at identificere og vurdere områder i vores forretning, hvor der kan være potentielle risici for moderne slaveri, om det er direkte eller indirekte i vores forsyningskæde. Vi søger at udvikle og implementere effektive systemer og kontroller til at gennemgå og overvåge overholdelse af vores politik.
 • Vi har forpliget as til at tegne medlemsskab i mindst 2 af de ovennøvne frivilige foreninger og samtidigt støtte verdensmål nr. 8.7 der siger:

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/maal/8

Slaveri, Tvangsarbejde og børnearbejde, fakta:

Ifølge FN-organisationen ILO lever op mod 40 millioner mennesker verden over i moderne slaveri. Herhjemme skulle 9.000 mennesker ifølge Global Slavery Index være i fare for at lande i samme situation. Vi kender dette fra underbetalte chaufører, til bygningsarbejdere og handel med mennesker i den seksuelle industri.

 • 40 millioner mennesker anslås alt i alt at være fanget i moderne slaveri.
 • 71 procent af dem er kvinder og piger (29 millioner)
 • 25 procent af dem er børn (10 millioner)

Tvangsarbejde:

 • Omkring 25 millioner anslås at være udsat for tvangsarbejde
 • 16 millioner heraf er fanget i den private sektor, beskæftiget med især husarbejde, byggeri og landbrug
 • 4 millioner er pålagt tvangsarbejde af offentlige myndigheder
 • 5 millioner er udsat for seksuel udnyttelse

Børnearbejde:

 • Børnearbejde
 • Næsten ti procent af verden børn er udsat for børnearbejde.
 • Det svarer til 152 millioner børn.
 • 88 millioner af dem er drenge 
 • 64 millioner af dem er piger.

De fleste børnearbejdere findes i; Afrika 72 millioner, Asien og Stillehavet 62 millioner, Nord og Sydamerika 10,7 millioner, Europa og Centralasien  5.5 millioner, Arabiske stater 1,2 millioner. 30 procent af børnearbejdere under 15 går ikke i skole.
38 procent af børnearbejdere under 15 udfører farligt arbejde. Kina og Indien er der værste syndere i statistikken.

FN’s 17 verdensmål

Relationen til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Michael.dk er allerede involveret i implementering af FN’ 17 verdensmål, hvilket se her.

https://youtu.be/HctTQQDxhRQ

Vil du vide mere så ring gerne til Michael Rasmussen på telefon: +45 3217 7777 (ikke sms)