Quotations by Michael

(C) COPYRIGHT 2022 BY MICHAEL RASMUSSEN VALIANTIN. English version will come within a month… or a year. Or in Next Life. Maybe. Citaterne af Michael.dk er hentet fra egne publikationer og kursusmateriale, artikler, video, CD, foredrag, tv-udsendelser m.v. Citaterne må ikke benyttes uden skriftlig godkendelse til kommercielt brug. Teksterne må GERNE benyttes til privat og ikke kommercielt brug med følgende Copyright og link kildeangivelse: Kilde: (C) Copyright 2016 by WWW.MICHAEL.DK

Indholdet er en række partikelfysiske, trosmæssige, psykologiske og filosofiske udsagn og citater, der dækker emner som personlig udvikling, selvopdagelse, og refleksioner over livet. De dækker en bred vifte af emner, herunder psykologi, kvantemekanik, personlig frihed, og betydningen af selvbevidst opmærksomhed. Der er da også eksistentielle overvejelser om hvorvidt vi bare har kopieret vores meninger, betydninger og vaner. Har vi kopieret alt? Ja alle vaner, meninger, spirituel tro og alle idealer er kopieret fra andre. For at finde fællesskab. For ikke at være udenfor. Fordi vi er bange. Bange for at miste fællesskab, for at miste venner. Derfor er vi nogle tyve, der ikke kun stjæler vores egen barndom men hele livet lever som kopisttyve.

Illusioner er menneskets virkelige natur, uden de fleste ved det. Emnerne kan formidle en dybere forståelse af, hvordan opmærksom opmærksomhed indsigt og bevidsthed kan føre til personlig vækst, fred og selve livets mening. Det giver ikke mening. Det giver ikke mening med livet. Det giver frustration fordi vi ikke SELV har valgt hvad vi tror og vil og ønsker. Når man ikke kan finde ud af det hele i en selv søger vi det i andre. Når vi ikke finder det i andre, bliver vi desperate. Vi kan nemlig kun det vi har lært, ikke det vi ikke har lært, som denne side gerne skulle udtrykke.

Der gives eksempler på, hvordan man kan opleve en mere meningsfyldt eksistens ved at genkende og overvinde de vaner, betydninger, illusioner og begrænsninger, der holder de fleste tilbage. Citaterne vil gerne vise vejen til ro, fred, selvrefleksion og selvudvikling, med et fokus på at finde sin egen vej og sandhed, overvinde selvbedrag, de vaner vi har kopieret hele livet uden at vide det, de offerroller vi spiller for alle og os selv, og dermed leve et mere autentisk og opfyldt liv i fred, glæde, lys og med fremtidens belyste veje åbne.

Vi har vitterligt valgt BETYDNINGER uden at vide det, på samme måde som vi har valgt vaner uden at vide det, på samme måde som vor personlighed dermed er blevet formet af vores valg, uden at vi ved det.

…Dine vaner og valgte betydninger er IKKE din identitet. Du er heller ikke hvad du siger, som jo osse blot er vaner. Du er ej heller hvad du føler og tænker, som du aldrig selv har valgt. Du er heller ikke din tro, som du ikke har selv har valgt…

MKH. MIKE

Fakta er: at vi kan forvandle både sind, materie og tid. Vi kan styre vores tanker og følelser ultimativt. Det er så nemt at lære. Sorg og depression fravælges fordi vi har et valg og viljestyrke og handlekraft er dig allerede medfødt. Det er at genvinde frihed. Dermed er alt godt der bliver bedre. Det er naturligt at man ikke ved hvordan, hvis man ikke har værktøjer eller viden herom. Men fakta er jo at der findes tusindvis af bøger om emnet.


Det eneste forsvundne er DIN tro på dig selv. Det man kalder livet, tager livet af enhver selvtro. Genfind, GenOpfind og bliv fundet af dig selv. Vi har alle sammen søgt i andre. Har det gives bonus? Sandheden er at intet betyder noget. Betydningen er nemlig oftest forældet eller falsk. I det mindste altid kopieret og tillagt betydninger som ikke bør findes. For det er dig der har tillagt betydning til begivenhedshorisonten. Det betyder heller ikke noget at det ikke betyder noget. I dette kan man finde ro og fred. Det betyder intet af det intet betyder, eller rettere sagt: Det du ikke ved ved du ikke fordi du ikke ved det.


Psykologi og Kvantemekanik er meget ens. Begivenhedshorisonten er et sted i tiden, selvom tiden ikke findes. Der sker hændelser som aldrig når at påvirke en observatør. Hvorfor? Tyngdekraften giver en illusion om tid, fordi rummet krummer så stærkt, at ingenting kan undslippe, end ikke dine tanker. Sorte huller og Vortex der opsluger. Lader dig opsluge af andres meninger, tanker og holdninger om dig. Fakta er at ingen aner hvad du tænker eller føler medmindre du siger det. Fakta er også, at vi tillader at lade os påvirke af hvad vi tænker og føler eller hvad vi tror andre tænker. Forskydninger i din hjerne er almindelige. Fakta kan blive til usandhed, usandhed kan blive til fakta. Begge dele kan blive til en sygdom.


“Hver gang en dør lukker sig, åbner der sig altid flere nye.

Der findes de seende som ser nye døre og der findes de blinde som ikke ser nye døre og veje i livet.

De blinde bliver ved med at beskæftige sig med den lukkede dør, detaljerne og støvet omkring den.

Den troende og seende går videre og når sit mål i indre ro og fred med troen velbevaret”


“Der er kun det der sker og så den tanke, følelse eller betydning du vælger at tillægge det. Det er et valg hvis du er proaktiv og et tab hvis du er reaktiv. Den reaktive vil tillægge betydninger, følelser og meninger som ikke findes til det som siges. Derfor lever mange i illusioner og tror at netop egne meninger og følelser og tanker er sandheden, men det er kun skygger af ens egen historie. Du kan til enhver tid selv vælge hvad du vil sige, føle eller tænke. Det er blot at lære det. Det tager nogle få timer.”


“Lad os digte lidt videre på historien om Platons Hule men med nutidens lænkede huleboere: (Platon levede 428 – 347 før Kristus og især kendt for teser om Lidenskab der befinder sig mellem begæret og fornuften, Den sjæl som er sat til at styre et forspand af heste, som en kusk, samt dannelsen af legeme, sjæl og fornuft.

Aristoteles er kendt for at være den mest kendte, og han fik idéen om opdelte beføjelser. Senere i det 17. århundrede blev magtadskillelseslæren defineret af John Locke i sit værk Two Treatises of Civil Government fra 1690 (blandt andre). Her opstiller han tre magter; den lovgivende, udøvende og den dømmende magt. Den føderative magt introduceres tillige som en fjerde statsfunktion. Denne magt råder over “krig og fred og forbund og alle overenskomsterne med alle de personer og fællesskaber, der står uden for den pågældende stat”. Den føderative magt og den eksekutive magt burde ifølge Locke lægges i de samme hænder, ellers vil der være risiko for borgerkrig mellem disse to statsmagter. Når man sætter Lockes inde i datiden tanker om magtadskillelseslæren, var hans hensyn alene erfaringer med politiske stridigheder og den deraf følgende borgerkrig der skete i 1600-tallets England.

Her er min fantasi om Platons hule:

“En række mennesker sidder lænket i en hule med ryggen til huleåbningen og solen. Udenfor hulen går mennesker forbi og kaster dermed skygger op på hulens væg. Dem i hulen tror det er virkelighed. De laver en rangorden efter hvor dygtige de er til at skelne og tillægge betydning, mening og forståelse til skyggerne og det kryb som tilfældigvis kommer ind i hulen. Kommer en sommerfugl ind i hulen bliver den straks udråbt til ny gud eller i det mindste engel. Når en flagermus sidder og skider på dem, føler de sig velsignede eller når en slange ses, er det et himmelsk tegn.”

“Sådan gik generationer. En dag slap en ung mand mirakuløst ud af sin lænke og vente sig mod solen. De andre fordømte ham straks. Mens han blændedes af lys og frygt gik han dog ud af hulen – ud i solen og han ser og forstår straks sin illusion.”

“At skyggerne blot er mennesker der gik forbi hulen og dermed blev en del af deres liv. At det var menneskets skygge (sætninger) og ikke mennesket selv de gav betydning. At de betydninger, meninger forståelser og projektioner de havde tillagt skyggerne, var usandt. At flagermuselort ikke var så godt alligevel, at sommerfuglen ikke var en engel, de rigtige engle gik udenfor hulen, at følelser og tanker oftest blot er skygger på hulens væg og dermed ikke sandhed.”

“Menneskene uden for hulen talte til ham men han kunne ikke tale deres sprog. Men de var kærlige og hjælpsomme og ikke som dem i hulen der kun var optaget af hver sin tro om skyggerne på væggen. Manden gik derfor glad videre i livet og ind på Internettet og Michaels hjemmeside hvor han fandt dette citat.”

“Han forstod nu sammenhængen og besluttede sig for at hente de andre i hulen. Da han kom tilbage i hulens mørke, kunne han intet se fordi hans øjne var vænnet til lyset. Han kunne således ikke skelne skyggerne på væggen som de andre var optaget i tydningen af og havde deres opmærksomhed rettet imod. Han talte fra hjertet og ville hjælpe sin familie og sagde straks at skyggerne kun var skygger af rigtige mennesker udenfor hulen.”

At de skulle se de rigtige mennesker som kom forbi i deres liv og han ville hive dem ud af lænkerne ud i lyset. Da de ikke havde et stort bål, en guillotine eller en økse udstødte de ham og med tårerne i øjnene men med livet i behold undslap han hulen og ville hente hjælp så hans venner kunne komme i sandhed og lys, men så skete det, at…”

Hvis du tror på alle dine tanker og følelser og opfattelser af andre mennesker som sande (som i hulen) og hvis du gerne vil se solens lys fordi du nu ved at det meste er illusion – så lær at at vælge hvad du vil have i dine tanker, dine følelser og din opmærksomhed. Du har et valg. Og behandl andre med respekt, accept og næstekærlighed også selvom de er i hulen.

Som børn fødes vi nemlig i lyset og vi bliver vejledt ind i hulens mørke af folk fra Hulen. Derfor kommer sand frihed ved genfødsel af ens tanker, øjne og ører så vi ser og hører det der er. Genfødsel til det der allerede er i dig. Og ikke giver andre ansvaret for de valg vi selv har truffet eller de sætninger vi selv siger. Og ikke giver andre end os selv ansvaret for hvordan vi lytter til andre. Indser du betydningen af denne historie kan dit liv forandres når du indser hvordan du har behandlet dig selv, dine nærmeste, dem du elskede o.s.v. En vigtig beslutning du kan tage i dit liv er…”

I datidens Grækenland havde vi i Danmark fornøjelse at være i stenalderen, i regn og slud, sad vi og spiste under åben himmel, mens Grækenlands elite havde rindende vand, toiletter, bøger og flot tag over hovedet. 

Illustrationer: (C) 2020 by Michael.dk – Aistra.net – Michael Rasmussen


Paradokset er “jo mere vi mister jo mindre ensomme bliver vi”… fra GET2LOVE kurset 1997-1999 (C) Udviklingshusets kursusrække.


Den største hindring for sandheden og kommunikation er gæt, antagelser og overbevisninger. Overbevisning IKKE sandhed. Det er gæt. Gæt er en løgn. Gæt kan være en projektion.

Overbevisninger etableres hverdag, men nedlægges ikke – så dit lager af overbevisninger er et udtryk for hvor lidt du ved. Overbevisninger er en historie DU har fundet på som IKKE er i overensstemmelse med sandheden. Eksempel på overbevisning: “Han bliver sikkert vred hvis… så det er bedst jeg ikke siger noget”, “Hun kan sikkert ikke li mig, for hun er meget afvisende og hun ville have sagt sån og sån, for sån gør man jo….”

Du kan aldrig af lære noget. F.eks at Cykle. Det kan man resten af livet. Selvom der går 50 år indtil næste gang.


“Vejen til vækst og succes er viden om de 4 jokere. De 4 jokere er erkendelse og viden om 1) tanker 2) følelser 3) bevidsthed 4) adfærd. Det er her du finder sand frihed.

Bevidsthed om bevidsthed er vingerne.

Ubevidst Opmærksomhed på opmærksomheden er målet. Det opnås alene igennem at praktisere opmærksomhed på opmærksomheden.

Illustration: en ridder i gang med tanker


“Transformation som holder resten af livet er bevidsthed om bevidsthed. Når du bliver bevidst om du har et valg, at du selv kan vælge hvad du vil sige, føle eller tænke, er du fri. Fri for begrænsningernes verden, fri for at leve reaktivt, fri for negative sider ved din bevidste og ubevidste tillærte fortid. Når du træder ind i den proaktive verden, lever du i mulighedernes verden. Styrket med selvansvarlighed og fuldbyrdelsen af dit liv.”


“En tror, En håber, En udskyder, En venter, En tænker, En zapper, En sover, En anden gør det og bliver fri. Fri for dovenskab. Fri til selv at skab den verden du lever i.

(Fri for tro og håb uden handling, udskydelse af selvkærlighed, tanker som opstår som følge af alt dette, zap mellem kærester/venner/muligheder/drømme/håb/tro og vilje uden handling og den deraf medfølgende apatisk sovende langtids apati)”


Sand frihed er at at kunne vælge sine følelser og tanker. Start med at erkende at du er begrænset, find grænserne og lev proaktivt. Ellers er det følelser og tanker der styrer dit liv, og tro mig. Det er være end fængsel.


“TV som f.eks. Walt Disney og andre har lært os og vore børn at lave projektioner.

Vi ser mere tv end vor samlede skolegang. Tror mere på projektioners rigtighed end sandhed. Tror mere på vore egne illusioner.

Allerede som små lære vi at både ænder, mus og gæs har følelser og intelligens. Og vi lærer hurtigt at gætte hvad det mon indeholder. Vore normer og holdninger og opfattelser af livet, af ordet, af følelser, af tanker er gennemsyret af denne indlæring. Vi er sortbælter i at skabe illusioner. Illusioner om hvad andre tænker, føler, vil, kan, ikke tænker, ikke føler, ikke vil ikke kan m.v. Fakta er at vor biologi er 98% ubevidst med 2% opmærksomhedsevne. Det vidste man for 3.000 år siden og mange ser det som et faktum inden for bio-psykologi”.


“For hver vej du vælger, er der ubegrænset veje du ikke valgte. Bevidsthed om valg og muligheder er proaktivitet. For hvert ord, for hver tanke, følelsler, hjælp…”


“En overdreven opmærksomhed på sig selv og sine problemer, er måske noget du har valgt, for ikke at vise, at du er perfekt. Mangler vælger at ødelægge sin egen medfødte handle kraft sådan. Det er en dyr pris ikke nå alle dine ønsker og mål i livet. Glem hvad du ikke kan og fokuser på hvad du kan, om det så er at hjælpe en anden. Men gør det for ingenting. Egoer elsker selvhævdelse og er det ikke selvhævdelse at have selvmedlidenhed. Åh det er så synd. Det er samfundet skyld.”


Astrologi, er det fup eller fakta ?

Sådan skete det i virkeligheden, sådan skabets Astrologi: For knap 5.152 år siden sad 3 arabiske lesbiske ludere med Moet Champagne på en strand. Dagen var blevet nat. De så på himlen. En af dem sagde SE der er en løve. Det kunne de andre ikke lige se, men efter den første araber tegnede i sandet et væsen der til forveksling lignede en løve på himlen blev alle bange og gemte sig i en busk. Den anden arabiske pige, kiggede ud og sagde SE der er en slange. Den tredje kiggede ud og sagde SE der er en enkefrue, en carlsvogn, (hvem er Carl?), en hest, en bedrøvet jomfru i nød, 6 delfiner der dannede datidens solfigur og endeligt 5 køer, et lam og nogle andre figurer der for datiden bestemt osse har sin relevans i dag.

Den første kvinde sagde sådan skabte gud alt på Jord. Alt det vi kan se er skabt af gud. Det var jo rigtigt, derfor blev de i al ubestemmelighed enige om at Astrologi var født. Noget man ser eller kan høre er jo rigtigt. De bestemte i al ubestridelig entydighed, at tilfældige prikker på himmelen var det og det. Det skrev det endda ned. De blev enige. Det blive rigtigt. For sådan tænkte og følte de. Disse lesbiske var datidens første lovgivere. Men alt dette var den FØRSTE projektion og illusion at tilfældige prikker ligner noget.

Men næste dag mødtes de igen. En sagde at løven var sån og sån, nemlig at løven var den der bestemte og var doven og helst ville havde en kvinde der gik i nylonstrømper og var sån og sån. Genialt sagde de 2 andre. Sådan fødtes den ANDEN projektion/illusion. Den første gæt/antagelse/formodning blev videnskab. Sån gik noget tid. Efter 341 år mødtes de igen, det var en mandag, og besluttede at hvis man var født i tegn af erectus, cola, carls, bedrøvet jomfru, 6 delfiner eller et lam så betød det at man var sådan og sådan. En ny videnskab var skabt. Siden da (præcis 171 år efter nymåne 3456 år før vor tidsregning) fandt de på at inddele året i måneder. Fordi der gik 28 dage imellem hver fuldmåne. De kunne nu ikke blive enige om dage antallet deraf den senere forvirring som også forvirrede romerne, men det passede jo osse med deres menstruationscyklus.

Efter 12 år bestemte kejseren af Grønland at kvinderne skulle ophøjes til guder med livsløn siden de nu havde levet så længe og havde fundet deres talent.

Derfor har vi idag: 1) 12 stjernetegn, 2) Noget som nogen kalder en Ascendant 3) Nogle huse, 4) 28, 30 og 31 dage i hver måned efter kristendommen, romerriget og andre nutids betroede.

2 gæt eller projektioner skabt af fulderikker blev til en pseudo videnskab, nemlig Astrologi som 3 milliarder mennesker tror på i dag. Gud bedre det.

De andre 4 milliarder accepterer dette. At der findes nogen, der har valgt den religion. Industrien for dette blev udviklet kort tid efter at de alle 3 blev pensionister. De kaldes for Astrologer selv det intet har med astronomi at gøre. Spørgsmålet er: Har Astrologi noget med virkeligheden at gøre, hvordan vil du bevise det? og hvordan blev Astrologi grundlagt? Eller er det blot GAF: gæt, antagelser og formodninger?

Dertil kommer det faktum at stjernerne hele tiden flytter sig, og vi i virkeligheden ikke er det stjernetegn vi tror vi er, men det glemmer astrologer at fortælle. Jeg var engang Skytte, nu er jeg nok Vandmand, for sån er det jo sandhed.


“Lad ikke følelser og tanker styre dine relationer.
Lad din vilje og handlekraft styre dine følelser og tanker og dine relationer.”


“Sandheden er alene 1 ting som ingen vil tro på”
“Ingen tror på eksistensen af ingenting”
“Alle tror på eksistensen af det verdensbillede som de selv tillægger intetheden”
“Kun  ganske få tror på, at de selv skaber sandheder, ingenting eller verdensbilleder”


“Kommunikation uden ord har i vor barndom betydet vi har lært at gætte på hvad forskellige mimik, øjne og muskelbevægelser i ansigt og krop betyder. I 99 ud af 100 tilfælde gætter vi som voksne forkert. Vi har derfor lært at projicere vore egne fortolkninger over på hvad vi ser. Dette kaldes for en projektion. Blot et ukvalificeret gæt. Er du i tvivl hvad et andet menneske føler og tænker så spørg. Brug sproget. Spørgsmålet er det eneste som bringer klarhed.” “Som barn har vi lært en masse vi har set/hørt/følt/tænkt o.s.v. Men som barn lærer du også hvad du IKKE ser, IKKE høre, IKKE mærker, IKKE føler, IKKE sanser og IKKE oplever.

Du lærer også det forældrene IKKE gør, IKKE giver, IKKE forstår m.v.” “Der er et stort ubevidst potentiale i hvad du har lært som du IKKE har set, hørt, mærket og følt.

Det er mest det du ikke ved du ikke ved.

Derudover har vi meget tidligt lært at gætte og antage. Gæt og antagelser er ikke virkelighed, og du lagrer hele tiden gæt og antagelser ofte baseret på hvad mimik og kropssprog og fortiden med dine egne følelser har betydet for dig. Dette er er oftest illusioner fordi…”


“Forskellen på søgere og findere er at finderen altid bliver fundet. Han har indre ro og fred. Søgeren håber på at blive opdaget, men finder kun andre søgere. Fordi håbet er afhængig af handlinger fra andre.

De fleste søgere søger derfor ikke sig selv, men bruger trøstesurrogater. På et tidspunkt i livet har de fleste opgivet at tro på sig selv. Lært at frygte vort selvudtryk og vor handlekraft.

Søg og du vil glemme hvem du er i livets spejl. Find i dig selv (dine tanker og følelser) og du vil huske hvad du vil. Find det som er medfødt natur, men som du har besluttet ikke at bruge mere. Svaret på dette livsspørgsmål er….” “Vi går alle og håber på vi vil blive fundet, at et menneske eller helst en engel kommer forbi og siger WOW… du er vidunderlig. Den dag kommer ikke, fordi…”

“Vi skal nok blive opdaget, hvor vidunderlige smukke og intelligente og dejlige vi er når vi vender blikket indad! Det er vore behov der gør, at vi går og venter, vi kan sagtens selv opfylde vore behov, men de færreste gør det.”

For den søgende er tillægning af betydninger sandheden. Men det er blot en vane. At man gør sån og sån eller sån. Kopieret fra andre.

“Det betyder ikke noget at det ikke betyder noget”


“Kun få har tanker og selvudtryk som kommer fra sig selv. Kun få tør udtrykke sig. De flestes selvidentitet ligger i ANDRES opfattelser af os. Derfor går meget adfærd med at vedligeholde hvad andre syntes om os.”

“Vor personlighed er derfor afhængig af hvad andre syntes om os. Derfor dør mange som håbefulde ufundne slidte kopier”


“Spørger du dig selv, hvorfor du ikke gør som du vil og ønsker i dit liv, kommer du med undskyldninger og forhindringer for, at du ikke kan få det som du ønsker det. Disse undskyldninger skal frem i lyset, da de er potentialet i dit liv. Blot nogle forhindrende tankeprocesser.” “Vingerne til vindermentalitet og vinderstrategier smedes i erfaringer med tab eller utilfredshed med et resultat.


Vi træner nogle af verdenselitens sportsfolk i dette:

“Vinderen VED han skal gøre noget måske 756 gange før han får succes, og regner med det på et tidspunkt. Måske går der kun 32 gange så er den hjemme.  Vidste du at….”

“Taberen stopper ved det første forsøg og tager ikke læringen fra disse tab som middel til at finpudse sin strategi. Derfor føler Taberen sig ofte afvist eller det er Guds skyld, eller en anden, alle mulige detaljer er årsagen til fiasko og ikke dig selv. De fleste siger, nå men så er det jo nok Guds vilje. Det er nok fordi det skal være sån. Det er blot en del af en historie, en reaktiv begrænsende strategi som skal laves om hvis du ønsker succes eller frihed i livet.

Succes begynder nemlig med ansvar og slutter altid med succes, hvis du tør de mange handlinger og gentagne nederlag. Vær i den livs proces som en sport og livet vil begynde at handle om hvad du vil i stedet for hvad du ønsker, håber, tror, beder om. Livet handler så pludselig ikke om hvad du ikke vil.

Alt med IKKE foran er negationer. Negationerne skaber det du ikke vil. F.eks. kan man ikke sige jeg vil IKKE ryge – bevidsthedens fokus ligger i hvad du vil, hvis der er noget du IKKE vil ender du med at få det du IKKE vil. Den helt store indsigt er…”


“Virkelighed er det, at når du stopper med at tro på det, så er det der stadig.”
“Virkelighed er et valg, ikke en virkelighed.”
“Det virkelige for dig kan være et helvede for din partner”
“Undlad altid at overbevise nogen om noget nogensinde.”


Fra kurset GET2LOVE, første aften:

“Livet udvider sig eller krymper i forhold til ens handleevne og tro på at du selv er skaber.”

“98% af vores bevidsthed ubevidst jf. nobelpristagere og forskning. At tro det ikke er sådan giver ufred. Vi skal dermed erkende at vi er vores biologi. Hvordan vi er skabt. Det gives alene 2% opmærksomhed. Man kan forestille sig at det er anderledes, men det er jo ikke vor biologi og dermed blot gæt, antagelser og formodninger = illusion.

“Ved at tro på sine følelsler og tanker, gives uro, men det er jo alene gæt, antagelser og formodninger. Ved man ikke hvad F&T er, styres vi af dem, med ved vi hvad det er og hvor usandt det er, er det os der bliver styrer. Se det er superpower givende indre ro og fred og både erkendelse og selvkærlighed måske for første gang.”


“Den som tror man skal starte i det små forbliver ofte i det små. At skabe med ordet, at forestille sig det, at forstå det, at forstå, at det bliver en del af ens eget liv, at acceptere det – er vejen til et bedre liv. At tro på at du bliver til noget helt særligt og stort bliver stort.”


“Vi er vor egen lærer, andre kan vejlede os – og vi må selv bruge vor vilje, vælge vor tro og handlinger. Vi må forstå at ikke handling er et tydeligere valg end handling. Fortryd hellere noget du har gjort end noget du aldrig fik gjort.”


“Kærlighed er respekt for andres tanker, tale, udtryk og tro. Respekt betyder at du ikke skal overbevise andre om din mening. Det hedder ikke respekt – det hedder manipulation. Først når du ikke længere påvirkes af andres ord og handling er du i nutid, er du i din kerne. Denne kerne er kærlighed i handling.”


“Videnskaben har i dag opdaget at når man observerer en partikel, så ændres den. Dette alene er en epokegørende opdagelse og man ved ikke hvordan man kan måle på en partikel inden man observerer. På samme måde fungerer det ubevidste. Alle kan lære at bruge vor opmærksomhed. Bruger vi opmærksomheden til at bruge det ubevidste bevidst, forandres vor virkelighed. På samme måde er mennesket. I stand til at ændre sin adfærd når den observeres.”


“At tænke det skaber muligheder,

– at tro det skaber lys og styrke til at gennemføre det,
– at gøre det er at være i nutid og skaber energi og erfaring
– at vide det skabes af erfaring med handling
– kun ved at handle din tro – lever du i nutid “

“Tro er broen til handling”
“Handling er vejen til visdom” “Visdom er stien til kærlighed”
“Kærlighed er at elske sin næste som sig selv”
“Viden uden erfaring er som at beskrive himlen uden selv at have set den”
“Undersøg om du handler som om du var medlem af et sekterisk trossamfund:

For få tror på sig selv. De læser bøger (og citater) eller kommer i grupper hvor de bliver afhængige. De følger ledere som har synlige regler/normer. De søger tryghed. Regler de kan opfylde, så de er noget. Hvis først en gruppe har vedtaget normer, stilles der ikke længere spørgsmål. For få er for bange for at få egne erfaringer”

Hvis du som menneske behøver støtte, så undersøg om der andre muligheder end at tro på andre. “Du behøver ikke tage langt for at besøge en mester. Her på Jorden møder du dem dagligt og de underviser dig oven i købet helt gratis. De er forklædte som børn, familie, kærester, arbejdskollegaer som er mestre i, at få de sider frem som du mindst tror om dig selv. Dagligdagen er den største lærer der findes”


“Den eneste måde at løse et problem på er ved at blive i det. Og dernæst løse det” (De fleste flygter)

“Idealet er det du tror du bliver engang. Det du tror om dig selv, er ofte påvirket heraf. Vi har altid de bedste intentioner, men bruger de forkerte værktøjer. Vi kan ikke lære at af hvad vi altid har gjort. Vi kan ikke lære af hvad vi HAR lært. Vi kan ikke lære noget, når vi tror at det vi har lært er rigtigt. Vi kan ikke lære noget når vi ikke kan lære noget. Vi kan ikke lære noget når lærdommen er gammel, og vi ikke prøver nyt, vover, taber, vinder og gør erfaringer. De fleste er bange for erfaringer for erfaringer indbringer tillige nederlag, men osse vindere.”


“Faktum er at ingen ved ret meget om noget som helst. Ingen ved hvad andre føler, tænker, mærker og hvorfor. Ingen ved hvad folk ikke vil, ikke kan, ikke ser, ikke føler, ikke tænker…”

Der findes en hel industri af kvalificerede professionelle gættere.”


“At udtrykke sin mening er at dele og opnå individualitet og fællesskab. Ikke at dele er som en der med fjernbetjening i hånd venter på bisættelse. Fællesskab er vejen til selvudtryk, vejen til at finde sig selv i en helhed”


“At åbne sig og være i sine inderste følelser overfor en anden er, at give verden et længe savnet bidrag og dig selv en kongevej til vækst og personlighed. ALLE forstår følelser. Men vid at dine følelser og tanker er dine og ikke har så meget med andet end dig selv at gøre.

Projektioner og introjektioner sikrer at vi bliver misforstået i vore hensigter og intentioner. Projektioner og introjektioner kaldes også for Gæt. Antagelser. Og Formodninger = Illusioner i bedste fald, hvis det ikke var fordi de formede HELE DIT LIV.


“At samarbejde om et højere mål er den højeste kunst i livet. At holde blikket på målet, at vedblive handling mod målet og at vedblive at være i sig selv samtidigt”


“Hellere tabe i sandhedens lys end at vinde i løgnens skygge”


“Møder du vrede og irritation i dig selv genkender du noget i dig selv, som trænger til din omsorgsfulde opmærksomhed.”


“VENT ikke på en anden skal komme ind i dit liv. FORVENT ikke at en anden kan gøre dit liv rigere eller mere tilfredsstillende. Dette VENT og FORVENTNING skaber et fængsel for dig. Livets muligheder vil passere dig og vil ikke komme tilbage og give dig den erfaring som er den eneste vej til personlig udvikling. Denne erfaring er at tage ansvar og selv skabe sit liv sådan som man ønsker det.”


“Dette liv er ikke dit prøve liv, dit rigtige liv kommer ikke snart. Det samme med din kæreste, dit arbejde, din familie, dine venner, dig selv. Den begivenhed der gør at hele verden elsker dig igen. Der er det der er, fordi der er det, der er. Fordi du selv har valgt det. Ingen andre end du, er den, der vælger en anden vej, noget nyt eller at vide hvad der sker med dig lige nu.”


“Mød alle med kærlighed og tilgivelse. Således skaber du fremgang og lys for dig selv og for verden. Sådan gjorde Jesus og de mange som følger hans ånd. Hvis du tror på dig selv med samme magt, vil du gøre undere, for Jesus har sagt at DU vil gøre større undere end ham, for nu har du både Gud og Jesus at hjælpe dig, begge sammen.”


“Det ubevidste, som fylder ca. 98% af vor bevidsthed, er en kvalitet du kan regne med. Dertil kommer at du i 99% af tiden befinder du dig i fortiden eller fremtiden. Derfor er nutiden knap. At blive fri betyder at indtræde i nuet. Fri for fortid. Fri for fremtid. Du ved hvad der er sket, men tillægger det ikke længere betydning, men vær opmærksomhed hvordan det begrænser dine valg og redskaber. Da har du mestret at bruge dit ubevidste bevidst.”


“Vær ikke bange for det du ikke ved men vær bange (kritisk) for det som andre tror de ved. Alt for mange jagter forståelse. Forståelse af andre og det er ikke muligt. Respekt og Accept er bedre end forståelse.”


“At læse citater uden at efterprøve dem, er som en der får en flot ny tusind krone seddel og skylder den ud i toilettet”,

“Citater er som penge – de skal bruges, skal veksles til erfaring og inspiration”


“Kærlighed er ikke at se på hinanden, at se hinandens potentialer. Kærlighed er at se i samme retning. Mod fælles mål i samhørighed.¨


“Den bedste måde hvorpå du kan lede andre er ved at lytte” “De bedste måde hvorpå du kan lære at lede er ved at lære lederskab af en leder.”


“Visdom er et resultat af udvikling.
Udvikling er et resultat er erfaring.
Erfaring er et resultat af handling.
Handling er et resultat af tænkning.
Vil du skabe ekstraordinære resultater, må du lære at tænke ekstraordinært.
Vil du gøre en forskel i dit liv ?”


“Kilden til transformation er DIN bevidsthed om bevidsthed, kommunikation, adfærd, tanker og følelser.”

“Hvor der er lys, står mørket misundeligt i kø, for at spænde ben.”
“Hvor der er mørke, står mørket misundeligt i kø, for at spænde ben.”

“MÅL minus TVIVL = REALITET”

“Når livet er allerbedst, vælter det ind over dig med problemer. Tilstrækkelig mange problemer eller et stort problem vil give dig en styrke eller muligheder du aldrig viste du havde. Hvis du påtager dig problemet, deltager du i livet. Den sikre måde at løse et problem på er ved at være tilstede i det og se ALLE mulighederne og bruge din medfødt viljestyrke og handlekraft”

“Se i enhver situation flere muligheder. Livet er alle muligheder. Når du kender mange muligheder i enhver situation, begynder du at fornemme, at du har et valg i enhver situation. Det giver mod på at løse alle problemer og arbejdsopgaver. Tilbyd din venlighed, glæde og kærlighed til andre.”

Hvis (ikke når) du falder over stenen på din vej og bruger din tid på at endevende stenen og stedet du faldt, omgivelserne, det du så og hørte – så forsvinder dit mål. Kun en tåbe endevender hvert et støvkorn. Sådan er dagligdagen for mange menneskers kommunikation. Hvert et ord/betydning vendes. Den seende rejser sig hastigt og drager videre mod målet.


“Følelser og tanker om hvad andre tænker/vil/ikke vil m.v. er oftest REN illusion = ikke i integritet med virkeligheden”


Fra det øjeblik du sætter dig et mål, vil enhver udfordring på din vej, blot være trin på din himmelstige. “Livet er hele tiden 2 punkter. A og B. A=Accepter først at det er som det er. Du er ved første punkt. Det er sørgeligt at finde sit mål i livet, hvis man ikke ved hvor man er. Hvis man skal kunne læse et kort, må man vide hvor man er før man kan se hvilken vej man skal gå. Det ikke varigt at være ved første punkt og det ikke det samme som at give op. Accept giver styrken til næste handling. Kæmp ikke i mod som tingene er ved første punkt. Fornægtelse holder dig tilbage. Handling bringer dig frem. Handling giver mange nederlag, men også en stor erfaring. Definer præcist hvad du vil opnå, hvem/hvad/hvor/hvornår og hvordan.”


“ALT det du læser kan opnås af enhver, som er klog nok til at bruge det, som bibelen siger det: Tro uden gerning er død tro.”


“Mennesket bruger ca. 92% af sine tanker på hvad der ER sket, andre sagde, gjorde, ikke gjorde m.v. Altså noget uden for dig selv. Fortid og andre mennesker. Travlt beskæftiget med at tillægge andre meninger, holdninger og handlinger som ikke er virkelighed og ofte baseret på synssansen. Men det er projektion og rent gætværk. Det forhindrer effektivt at være i ren væren – dvs. at være tilstede i nuet og det forhindrer handling, det forhindrer dig i at leve og skabe (i) dit liv. Men der er flere gevinster ved denne adfærd.  Så hvis du nu lærte hvordan du bruger opmærksomheden til at være i nuet, så ville du handle, skabe resultater og gøre en forskel i dit og andres liv.”


“Eftersom du har trænet siden barn i at gøre det du gør er du faktisk ekspert på dit område. Vi kan kun det vi har lært og vil vi lære noget nyt må vi træne med samme hyppighed som det vi gjorde. Vi kan ikke aflære det vi har lært, men vi kan lære noget nyt hele livet. hvis du ønsker at ændre dit liv kan du ikke nøjes med at tænke. Du må handle. Start med at lægge en plan for dit liv. Det hedder en livsplan.”


“Vil du skabe et liv som du ønsker dig, må du acceptere det du har lært. Og det som du ikke har lært. Vælge hvad du vil bruge og vælge hvad du vil lære af nyt.”


“Der findes kun stimulus og respons, årsag og virkning. Vi kan tillægge betydning til respons og virkning uden at kende stimulus og årsag, og give betydning til respons og virkning men dette er alene en respons og virkning. Da bevidstheden i et menneske er begrænset er dets overblik det også. Derfor tror de fleste mennesker på noget som er styret af tilfældigheder, noget som er styret af naturen eller af andre mennesker som tror noget helt andet og tillægger dette betydning og vigtighed i livet uden at vide at netop denne betydning som der tillægges også er tilfældig.

“Mennesket anerkender oftest ikke tilfældigheder. Mennesker tillægge BETYDNING til tilfældigheder. Tilfældigheder eksisterer side om side med synkronicitet, tro, skæbne, vilje og handling MEN, en tilfældighed er en respons på en stimulus. Tilfældigheder findes slet ikke. De indtræffer ikke. Kan du nævne mig en tilfældighed? Der findes ikke tilfældige tal, fordi de tilfældigheder der indtræffer er menneskeskabte. I naturen findes der ikke tilfældigheder. I Kulturen findes der hele industrier der bygger på tro baseret på indbildt tilfældighed.”


De fleste mennesker har samme virkemåde som en elektrisk magnet. Hvis en siger noget dårligt om dig, bruger du al opmærksomhed på dette og dermed bliver det et problem. Problemet forsætter fordi du enten har “tabt ansigt” er blevet talt nedsætte om eller har mistet status, rang, position eller andet som ikke findes i virkeligheden. Egoet fastholder dette og derfor føler mennesket sig såret hvis andre taler belastende om ens adfærd. Som en elmagnet huskes dette og det sårede ego slipper ikke uden videre dette. Had, nag, fjendtlighed opstår fordi vor hukommelse er enorm.

Vi husker dem der sårer os og begrænser kærlighed og tjenestevillighed senere overfor vedkommende. Det er et eksempel på at der tillægges betydning til en tilfældighed. Der er nemlig en tilfældighed at vedkommende siger sådant. I dagligdagen gør vi alt for at undgå at blive såret.

Vi er dresserede menneskedyr formet og skabt af vort ego som vil undgå at blive såret. Derfor findes der ikke autentiske personer. Der findes ikke funktionelle personer. Alle er dysfunktionelle som et resultat af vore forældres dysfunktionalitet.


Social Arv består oftest også af tro på tilfældigheder. Samfundet indretter sine normer og moraler efter tilfældigheder. Mange tror de er her hvor de er i dag som følge af konkrete valg, men disse valg er betingede af tilfældigheder. Også tilfældigheder betinget af dine forældres valg.

Følger du enhver årsag og virkning tilbage i tiden går du fra dine venner, forældre m.v. til forfædres forfædre over generationer tilbage i årtusinder fra før der fandtes mennesker. Tilbage til Bigbang. Men hvad er årsagen til BigBang? En eksplosion? Hvorfor kom der en eksplosion? Svaret er fordi der var en implosion (en sammentrækning) Alt lever og ånder i virkninger efter efter det ældste princip om sammentrækning og udvidelse, implosion/eksplosion uden at vide det. Dette princip følger mennesket i vejrtrækning, nord/syd, mand/kvinde, dag/nat, handling/ikke handling, tale/ikke tale, tænkning/ikke tænkning. Dualiteternes verden uden tilfældigheder.

Har du først bevidstheden om og forståelsen af naturen bag dette fundamentale princip kan du begynde at ændre på virkeligheden, virkninger og årsager som ellers ikke lader sig påvirke. Universiteter og forskere overalt på jorden understøtter at menneskets opmærksomhed og bevidsthed om specifikke målbar adfærd ændres når….


Mennesket søger lidelse fordi det engang har oplevet lidelsen, mange gange. Lidelsen er, at vi søger det som ikke slukker vor tørst, begær eller det vi søger efter. Vi søger det vi tror vi søger efter snarere end det vi ved hvad vi søger efter. Vort kompas er derfor begæret, lidelse og kunstige surrogater for det vi ikke hvad vi søger. At opnå viden om din identitet og hvad vi søger giver ro i sindet, indre fred og håb.


Uddrag fra “Føl dig Til lykke”;

Fængsler og selvsabotage

Nogle mennesker (f.eks. mig selv) sabotere mere eller mindre medgang i sit liv. Denne ubevidste sabotage er ofte et forsøg på at få omverdenens opmærksomhed. “Hvor er det synd for dig” er gevinst nok, for at nogle mennesker øver selvsabotage, selvom det ikke giver nogen umiddelbar mening, Dette selvskabte fængsel kan medføre en adfærd af opgivenhed, depression, sorg, træthed og dovenskab.

En sådan selvfængslet person har en adfærd eller rettere manglende adfærd af håb, tro, ønske, vente, udskyde, mistillid m.v. Denne adfærd er skabt i de første 7 leveår. Det kan f.eks. være en af forældrene som ofte ubevidst ikke giver barnet kærlighed, opmærksomhed eller accept. I et sådant miljø føler barnet sig ikke elsket og støttet og vil finde andre måder at få opmærksomhed på. Selvsabotagen er en tillært adfærd og vil ligge resident i det ubevidste og komme til udtryk igennem et menneske livsfaser.

Selv for mennesker med synlig stor succes, kan en sådan ubevidst adfærd betyde, at der i kølvandet på succesen er flere steder hvor ansvaret for ens liv og succes ikke følges op. Tillige er der tendenser til at mennesker med denne adfærd overfører dette på venner, familie, parforhold og i arbejdslivet. Konsekvenserne heraf kan betyde et liv på må og få, hvor ønsket om at vide man meningen med livet er, er stærkt og således kan savnet efter kærlighed, lykke, accept, tillid, bekræftelse og fælleskab med andre mennesker være så stærk, at det former en handlekraftig adfærd efter at opnå fuldbyrdelse af savnet. Mange mennesker skaber således også kunstige erstatninger fra dette savn. Dette emne omfattes i afsnittet “Omsorg for dig selv”.

Et eksempel på et savn som erstattes med et surrogat kan være savnet efter kærlighed som erstattes med f.eks. opmærksomhed, sex, mad, alkoholisme m.v. Kærlighed er i virkligheden søgen efter en tabt samhørrighed. Denne samhørrighed søger vi at genskabe.

Ved at være en succesfyldt forretningsmand, kan man herigennem opnå at få opmærksomhed, accept, at blive set op til m.v. for derigennem at opnå en art trøst eller surrogat for kærlighed. Dette emne omfattes i afsnittet “Omsorgserstatninger og det at blive selvhjulpen”

Måden hvorpå en person kommer ud af denne selvdestruktive adfærd er terapi for derigennem at vende tilbage til naturen i ethvert menneske. En selverkendelse af situationens alvor er ofte en proces som kan strække sig over få uger til flere år. Men med adfærdsterapi eller f.eks. adfærdstræning kan dette forløses på få måneder. Sagt med en metafor kan ethvert menneske med støtte nedbryde den fængselsmur der forhindrer frit udsyn og træde ud i livet som voksen.


“Gentag følgende øvelse hver gang du oplever modgang eller medgang:

100 meter oppe i luften ser du på dig selv: Se at din medgang eller problemer er et spørgsmål om vilje, handlekraft og evnen til at være med eller tilsidesætte din historie. Evnen til at erkende og se din adfærd i dine følelser og tanker. Evne til at se om dine tanker og følelser er i nutid, fortid eller fremtid.”


“Lav en liste over det du vil opleve i livet. Skriv hvornår du gør det og hvem/hvad/hvor/hvis/hvilke m.v.” “Tag én opgave eller ét problem ad gangen. Skriv nye opgaver i kalenderens venstre side og udfør den bagefter. Så fremdeles løser du livets udfordringer. Alt det som forhindrer dig i denne simple fremgangsmåde er velkommen information til dig om dig – fordi det er her DIT POTENTIALE er, det er din mulighed for succes og fremgang, det er brændstoffet til at flytte dig med syvmileskridt. Det vigtige er, at du tager beslutninger for hver tanke eller følelser der vedbliver med at komme tilbage…”


“Hvis du ikke hele tiden langmodigt og uophørligt har viljen til at blive bedre – så holder du hurtigt op med at syntes at du er god.”


Smil kan tolkes som tilfredshed. Brug det med omtanke. Tænk hvis du som kvinde altid smiler til din mand. Så vil manden sige “Jeg gør alt ret i forholdet” og han vil tage imod alle dine gaver som om intet mindre kunne gøre det.”


“Er det en mening med livet ? Behøver du en mening ? Når du lærer hvad følelsler og tanker og bevidstheed er, så vil du vide at meningen med livet er baseret på følelsen tilfredshed. Tilfredshed giver mange mening fordi den bygger på gentagne dækkelse af behov. Gentagne opfyldte behov giver lykke.”


Hvad er kærlighed? Kærlighed er en følelse. Dem vi udveksler behovsdækkelse med, elsker vi. Dem vi elsker er dem der gir os mest. Kærlighed findes ikke i naturen. Der findes behov og tryghed der gør, at et par bliver sammen. Angst er f.eks. en følelse som får mange til at blive sammen. Sex. Penge. Status. Børn….


Mennesket som bruger bakspejlet hele tiden til at analysere og tænke fortiden, kører i grøften, nu eller i fremtiden. Kun ved at holde opmærksomheden og sanserne åbne for livet i nuet kan du lære at styre dit liv. hvis tanker og følelser hele tiden handler om fortid og fremtid, går du glip af livet. tanker og følelser der er koncetreret om hvad andre vil eller ikke vil er blot udsigten til at du ikke får dækket dine behov, ønsker og vilje.


“Nogle mennesker venter på at livet skal begynde. Andre tror at livet er noget som kommer dig i møde udefra. Kun få har erfaret at livet først begynder når du indser, at du påvirkes af andre (ikke tilfældigheder) og at du kan skabe et liv der er baseret på det der gør dig tilfreds. Det som giver dig mening.

De som har en indre længsel efter at leve livet har glemt sin medfødte viljestyrke og handlekraft og har ofte OPMÆRKSOMHEDEN rettet mod fortid eller fremtid baseret på andre menneskers vilje/tanker/tro/trofasthed og evne til at dække dine behov.

Se på naturen, lær af naturen og lev i naturen. Kender du din egen biologi (naturen) kan du bedre navigere i kulturen.


“Ordet er det redskab vi kan bruge til, at genskabe  eller genopdage naturen i os selv.”


“En dag så jeg at alle mennesker beder til noget de kalder gud 608 KM oppe og frygter noget under Jorden. Den største forhindring for mig var min tro på at det var sådan. Nu ved jeg at skabelsen finder sted er i alle mine billiarder af celler på samme tid. Allestedsnærværende. Ikke væk fra mig, men i mig.”


Pludselig så jeg min altid gyldne vilje. Viljen til at gøre en kæmpe forskel for verden. Lige indtil jeg fik muligheden til at gøre det. Pludselig fik jeg så den uhyggelige tanke, at eneste årsag til at jeg vil gøre noget for andre er, at så slipper jeg for at gøre noget for mig selv.


“Lever mennesket af indtryk visner det. Lever mennesket i udtryk gror det.”


“For mange kan retningen for livet ses i hvilken vej selve oplevelsen går. Der er forskel på om livet er noget der sker med dig eller noget du skaber. Retningen er synlig i dine handlinger. Giver man andre skylden er livet noget der sker en og tager man ansvaret er livet noget du skaber.”


“De fleste holder hele tiden ALLE muligheder åbne fordi de ikke tør vælge forkert eller ikke vil gå glip af noget. Gevinsten er at erfaringen forbliver væk fra dit liv og at du undgår at blive såret fordi du ikke fik det du valgte.”


“Frygten for ikke at blive elsket er større end at blive skudt. For det første gør det mindre ondt at blive skudt. Det ved dit ubevidste.”


Alle kan lære at elske uden frygt. Sker det begynder livet. Tvivl og frygt er årsag til 90% af menneskers adfærd eller tilbageholdte adfærd. Frygt er sår af gamle oplevelser som forhindrer dig i at række ud efter kærligheden, selv om den er lige foran dig. Vil du blive ved med at gå forbi? Frygt har gjort os uautentiske. F.eks. kan du ikke sige til den du kan li at jeg kan virkelig godt li dig… jeg vil gerne invitere dig m.v.


“Jeg er underlig. Min dør står vidt åben. Jeg kigger ud. Men når en nærmer sig. Lukker jeg døren. Når en banker, banker mit hjerte også. Når en banker, spørger jeg: ” hvad vil du i stedet for hvad vil jeg. Den dag jeg siger hvad jeg føler til alle i min dør, den dag – er en befrielsens dag.”

“Det er igennem selvudtryk at vi vokser, at vi danner vor identitet”

“Det er igennem at give, at vi modtager. Hvis vi intet giver modtager vi intet. Hvis vi giver alt, modtager vi alt. Eller bliver snydt af en der har behov. Hvis vi giver for at modtage, modtager vi for at give. Hvis vi holder tilbage, holder vi livet tilbage. “


“Mange tabletter kunne helt undgås, ved regelmæssig indtagelse af stilhed.”


“Stilhed er den bedste medicin mod alle ubalancer. Motion er den bedste mod depression og for mange tanker. Tankestilhed er en frihed”

“Stilhed er meditation, lad tanken falde til ro og du vil opleve en dybere indre fred. Ingen ubalance kan få rodfæste i et roligt sind der har indre ro og fred fordi det er dig der styrer dine følelser og tanker på samme måde som du vælger dine ord i dine sætninger.”

“Stilhed er styrke som kommer indefra er indre ro og fred i en langsom verden på en hurtig måde. Den hurtige måde er …”

“Ethvert ord i dine tanker skaber resultater for dig hvert mikrosekund. Vælg nøje hvad du vil have i tankerne. Skriv dine tanker ned, specielt “den indre kommentator” Skriv alt usorteret ned. Understreg de ord du ikke bryder dig om. Skriv dem du vil følge. Følg anvisningen i 3 minutter, hver morgen, i frokostpausen og når du skal sove.”


“Åndelig Karate – er når du har mestret at lytte til den indre kommentator. Med åndelig Karate har du en større styrke og det sorte bælte i livet. Den indre kommentator siger dig alt om dine begrænsninger, dit ego, og dine behov i din indre købmandsbutik”

“Kilden til transformation er mange. Den kilde som både fortæller dig hvem du er, hvor du er og alt om din barndom er “den indre kommentator.”

Den fortæller om hvilken adfærd du har, alt det du gør for ikke at blive såret, alt det du ikke gør fordi du er bange og/eller være udenfor.”


“Giv din krop det bedste. Motion, massage, terapi, berøring, kærtegn, ømhed, leg og omsorg. Kun det bedste er godt nok. Det vil give dig en naturlig livslyst. Gør dine celler glade. Elsk enhver celle til den smiler, lyser og griner og springer i himmeltrampoliner. Din krop er det vigtigste der er hændt dig i dette liv. Tænk på at det største sanseorgan er vor hud. Når først dine celler smiler og griner har du taget første trin på din glædens himmelstige.”

“Psykoterapi er ligeså vigtig som motion. Uden motion forfalder kroppen og dine celler bliver livløse. Uden terapi forfalder din adfærd til det du engang har lært, men ikke længere kan bruge”


“Der findes kun 1 bevidsthed. Intet over intet under. Du har aldrig været og vil aldrig blive adskilt fra din tro. Tillad dig aldrig at være i tvivl.”

“Lev livet lykkeligt, let, lækkert, legende, livslystigt leende, ligefrem og lovprisende i livsvilje og ligeret”


RETORIKKENS 3 GRUNDREGLER:

1) Lær at lytte til hvad du selv siger, iden du siger det. Det er kilden til effektiv kommunikation. Når du har lært at lytte til hvad du selv siger, inden du siger det, har du mestret første trin i en dialog.

2) Lær at holde pause på 30 sekunder imellem alle sætninger. Sæt dette ned til 5 sekunder når du taler med andre.

3) Lær at lytte til andres ord. Kig på Munden i stedet for øjnene. Forstå budskabet eller spørg “mener du dermed at….” Så har du sikret dig at du modtager en andens budskab.

Brug skemaerne til kommunikation og øv dig på andre for at se hvilke forskel du får.

“Den som ved siger ikke noget, men samtykker i stilhed. Den som ikke ved, siger hvad han tror han ved og skaber forvirring.”

“At beskrive virkeligheden, uden at gætte er en kunst for de som tror, at virkelighed er forskelligt for enhver. Vi har alle vore versioner af, hvad der sker”

“Ingen ved hvad et andet menneske tænker eller føler. Du kan gætte, men du vil altid gætte forkert. Vi har igennem vor opvækst lært at gætte på mimik og kropssprog.

Beskriver i stedet hvad du ser og høre, andet billede end hvad du tror en anden føler og tænker.”


“Hvis du vil gøre fremskridt i både dit og andres liv på samme tid:

“Mange parforhold starter med Dialog men ender med 2 monologer uden ører. Sådan er det også i familier, i erhvervslivet, i bestyrelser og på Sankt Hans. Forskellen på god og dårlig kommunikation er en lytten til sig selv, før du siger noget.

Hvorfor har et parforhold ikke det som et firma har, en forening har, et parti har, en regering har, et lands love har. De har hensigter, regler, formålsparagraffer, aftaler og ansvarsfordeling. Så ville parforholdet lave aftaler om fælles mål, trivsel, respekt, glæde, hensigter, ansvarsfordeling og simple leveregler. I stedet for at se hinandens fejl, vil opmærksomheden være rettet mod de fælles mål.

Har dit parforhold det ?


“Nøglen til succes er at se muligheder og vælge kun 1 mulighed. Og gøre en ting ad gangen.” En sådan vane giver ubetinget succes.” Vil du dø som en kopi ? – Nå ikke – så gør hvad dit hjerte og dine idéer byder dig og glem andres. Allerede ved læsning lærer du erfaringer som ikke er dine og som er kopier af andres idéer.


Kun få ser at naturen i os er så storslået, at vi alle er unikke. Kun få har indset at tro blot er broen til ren væren.


Danskere lever i materiel overflod som sløver sindet, følelser og naturen i dem selv. De er egoistiske, fremmedhadere og tænker kun på seksuel stimulans, mad og tv. Den indre købmandsbutik eller supermarked deltager vi alle i.”


Livet er fyldt med overraskelser – fornægter man det næstbedste – får man det bedste. Tror man det værste kan man være heldig at få det næstværste.


“Den sover hvis inderste ønsker, håb og tro er, at der skal ske noget.”


“Det der skal ske kommer ikke udefra, men indefra. Derfor skal du med handlekraft selv skabe dine inderste ønsker, håb og tro. Når du har trænet i nogle år, kan du med den blotte tanke ubegrænset skabe alt.” “Se altid på retningen i dit sprog: ‘Bare jeg snart får en mand’, betyder f.eks. at du forventer at der er en giver som giver dig en mand. Ansvaret består i, at du selv er leder i dit eget liv og selv skaber det du ønsker.” “Velsignet være den, som ikke har noget at sige og alligevel tier”


Krise er en tilstand af søgen på vej mod en ny vej eller en løsning.


99% af alle mennesker lever endvidere i sine egne fortolkninger, gæt, antagelser og vurderinger og regner med at dette er sandheden. Og handler derefter.Hvis en abe eller en hund kunne tale, ville vi ikke kunne forstå den. Ordet er tillært på forskellige måder. Derfor må vi erkende og forstå at ordet er forskelligt for enhver. For at være sikker kan man checke af hvad vi har forstået. Enhver forretningsplan, vision, mission statement m.v. må indeholde en plan for at implementere en fælles forståelse.


“Evnen til at forstille sig fremtiden er langt den største del af den bevidste bevidsthed.  Når du løser problemer eller ønsker noget skal ske, bruger du denne evne. Det er forestillingsevnen som får det til at ske. Den fodrer viljen og handlekraften”


“Vi kan kun det vi kan, fordi vi ikke ved bedre. Viden og handlekraft er vingerne – få disse i enten terapi eller på kurserne”


“Vælg dine tanker – de bliver dine ord.

Vælge dine ord – de bliver dine handlinger.

Vælg dine handlinger – de bliver dine vaner.

Vælge dine vaner de bliver din karakter.

Vælg din karakter – den bliver din skæbne.

Vælg din skæbne – den bliver din inkarnation.

Vælg din inkarnation – den bliver føde for dine tanker.

Vælg den føde som tjener dine mål bedst.”


“Troen at på mirakler SKER VIA DIN HANDLEKRAFT giver alle muligheder. Vent aldrig på mirakler sker. Du skal blot udføre dem. Miraklerne står i kø. Start med din dårlige samvittighed. Lad samvittigheden og fornuften lede din handlkraft. Det er sådan, at der kun er ganske få ting der bekymrer os. De fleste der går i terapi har måske 5-6 problemer de gerne vil have løst. Det tager ganske kort tid at løse dem. Men problemet er at de ikke erkender, at det selv er muligt at løse dem. Du har ofte nogle skjulte gevinster ved at FASTHOLDE disse problemer. F.eks. undgår du at…”Til min ven Peter: (24/09/2021): At tillade at noget forstyrer i tankerne (giver ofte lidelser/smerte), at tillægge betydning (er farligt = kan være dom), at sammenligne (giver ofte lidelser/smerte), at sammenligne er også ofte en DOM,(kan gi lidelser/smerte)…

Vi skal kunne se uden at tænke i starten, se på skyen, se på havet, se på naturen, der gives en lille fred inden tankerne kommer igen. Se på alt smukt… At revse og bebrejde sig selv (giver ofte lidelser/smerte), og er jo bare fordi man savner en pige, hvis man kigger på netpiger), mange tanker er affald.

at begrænse sin allerhelligste tro eller Jesus og Gud’s evner f.eks. til tilgivelse eller nåde (giver ofte svære lidelser/smerte) selvom man godt ved det. At undlade at benytte fornuft og samvittighed, er som at køre med bind for øjnene… At vende sig bort fra Kirken (giver ofte svære lidelser/smerte)… At vende sig bort fra mennesker og venner (giver ofte lidelser/smerte)…. Meget giver ofte lidelser/smerte, men styring af tankerne, helbreder det… Alt for mange tanker skal forlade landet, københavn, din krop med din VILJE.

Metoden er uhyre simpel… Vi blot at iagtage dem og så sige om det er fortid, nutid eller fremtid, og så sortere i brugbart og affald.

Det er jo klart. At tanker forlader dig ikke, fordi du ikke sortere og brænder affaldet, som man jo gør i enhver have, til templet er rent. Som Gnister i Straa brænd det du ikke bruger.


“Indenfor al kommunikation imellem mennesker kan du lytte til hvad der bliver sagt. Og du kan gætte på, det som ikke siges. De fleste undlader at sige ting for at undgå at såre andre. Men det er ikke at leve livet autentisk. Sig altid hvad du mener, hvad du vil, føler og tænker.”


“BØRN KOMMER I FØRSTE RÆKKE 86.400 sekunder om dagen (så mange sekunder der er på en dag)

Dem som ikke kan acceptere og respektere dette er ikke børns selskab (eller dit) værdige.”

Et citat fra TV og på ICARE foredrag, FN’s konvention for børnerettigheder, Kongress i år 2000.


” At mestrer hvad du putter i munden er at mestrer en stor del af sig selv og mindst lige så vigtigt som det der kommer ud af munden.”

“Lev af råkost, grøntsager, frugt, safter og undlad kogning/stegning. Det er sundhed. Kun den som har prøvet det ved hvad jeg taler om. Det er et faktum at det meste af det mennesker normalt spiser, opfattes af kroppen som en forgiftning allerede når det kommes i munden, ved at hvide blodlegemer strømmer til mavesækken og dermed stresser kroppen. Det er ikke underligt at nr. 2 mest solgte medicin i USA er mavemedicin.”


Billetten: “Når bussen er kørt og du står tilbage med en ubrugt billet – det er erfaring som bringer brugbar viden om dig selv, mens du venter på den næste. Den som sidder hjemme får ikke en sådan erfaring.”

Mørket indeholder mere energi end lys siger videnskaben. Umanifesteret handling holder på mere energi end handling.
At opgive projektioner er at blive fri for begrænsninger og tiltræde en erkendelse af din egen biologi.


Fokuser på det der ikke er der, for at få det der kommer.

“Ved værdsættelse af det mindste opnås det største”


“De største fristelser er de mindste”
“The biggest temptations is the smallest”

Det er de mindste fristelser der er nemmest at falde for, for de virker ubetydelige. Her igen er det altså den betydning du selv tillægger. Er det f.eks. dopaminskabende er det ofte selvbeløning, men det er jo en illusion. Fristelser er mangfoldige og selv små fristelser ødelægger en god samvittighed. Og disse små ændringer bliver til dine vaner. Husk det også er i hvad du siger, ikke siger eller tænker, ikke spiser eller spiser, drikker, ikke drikker, eller gør/ikke gør. Den lille fristelse vil vokse, og betydningen blive til ubetydelig. Fra Get2Love 2004.


 

Author: Michael Rasmussen Valiantin / COPYRIGHT 1999


“Kids comes first 86.4000 seconds pr. day. People who can not respect or accept this simple fact, is not worthy to be with the mother or the kids.”

“Børn kommer i første række 86.400 sekunder dagligt. Dem som ikke kan respektere og acceptere dette er ikke børns eller moderens selskab værdig.”

(C) Copyright 2000 Chairman Michael Rasmussen, iCare UN Child Right Goodwill Ambassador under konferencer i år 2.000.

“En ægte GENTLEmand er derfor altid nummer 5, hvis moderen har 3 børn. Først kommer børnene, så moderen og så dig selv til sidst i enhver henseende. Dette er opskriften på ubetinget omsorg. Enhver betinget omsorg skal ses som et omsorgssvigt. Prøv det, det virker at gi og gi og gi og gi, og man finder fred med at det er den bedste måde at være noget for andre på og den mest enerGI GIvende.”

Udskrift fra et foredrag i iCare og Landsforeningen for børn og forældre 2010, der omhandlede ubetinget omsorg og hvordan fædre kan lære af moderen som genetisk har denne evne.

“Mænd har ikke ubetinget omsorg som en genetisk gave. Det er noget vi som mænd SKAL lære, respektere og forstå. Derfor kan en assisterende rolle under børneopdragelsen, såfremt moderen er psykologisk sund og rask, være særdeles gavnlig. Det som kaldes normalt er blot…”

 

 

 

Se også forfatteren på www.MICHAEL.DK

Your browser does not support the audio element.https://www.michael.dk/mr0004251.mp3

(C) COPYRIGHT 2009 BY MIKE VALIANTIN. Please follow me to get news & updates:

 
Se forfatteren på www.MICHAEL.DK Et citat eller et musikstykke blev ofte den lære jeg skabte for mig selv når jeg oplevede modgang, sorg, forelskelse, succes m.v.Citater er for mig koncentreret viden og livsvisdom. De fleste citater bliver til ved at jeg ser på himlen, naturen, eller når jeg kører i bil på Helsingørmotovejen eller andre kedelige steder.

 

Disse citater bliver til selverkendelse og for det meste bruger jeg disse i bøger/kursusmateriale som udleveres på kurserne eller i terapi og parterapi. Ofte når jeg lytter til venner m.v. – ser og høre jeg det store og det fylder mig med inspiration.

Mine inspirationskilder er bl.a. Richard Bach, Shaw, Twain, Gandhi, Kristus og Kirkegaard.

“Vejen til vækst og succes er viden om de 4 jokere. De 4 jokere er erkendelse og viden om tanker, følelser, bevidsthed og kommunikation. Det er her du finder sand frihed.”

“Bevidsthed om bevidsthed er vingerne.
Opmærksomhed på Opmærksomheden er vejen.”

Citat: Michael Rasmussen Valiantin (2005)

 

Som ovenfor nævnt er Einstein og Richard Bach inspiration for mig…

“I didn’t arrive at my understanding of the fundamental laws of the universe through my rational mind.”

“Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. Matter is spirit reduced to point of visibility. There is no matter.”

“Time and space are not conditions in which we live, but modes by which we think.

Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, determined by the external world.”

“Time does not exist – we invented it. Time is what the clock says. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.”

“I think 99 times and find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me.”

“The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why.”

“A human being experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.”

“Our separation from each other is an optical illusion.”

“When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it. Everything is connected. The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness.”

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.”

“We are souls dressed up in sacred biochemical garments and our bodies are the instruments through which our souls play their music.”

“When you examine the lives of the most influential people who have ever walked among us, you discover one thread that winds through them all. They have been aligned first with their spiritual nature and only then with their physical selves.”

“The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self.”

“The ancients knew something, which we seem to have forgotten.”

“The more I learn of physics, the more I am drawn to metaphysics.”

“One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike. We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. It is entirely possible that behind the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware.”

“I’m not an atheist. The problem involved is too vast for our limited minds. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books.”

“The common idea that I am an atheist is based on a big mistake. Anyone who interprets my scientific theories this way, did not understand them.”

“Everything is determined, every beginning and ending, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.”

“The religion of the future will be a cosmic religion. It will transcend a personal God and avoid dogma and theology.”

“Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another.”

“Everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you can not help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.”

“I am happy because I want nothing from anyone. I do not care about money. Decorations, titles or distinctions mean nothing to me. I do not crave praise. I claim credit for nothing. A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future.”