Overtrædelse af Persondataforordningen giver bøder på 4% af omsætningen eller 20 millioner €

Af Michael Rasmussen Valiantin, Partner i Innovation Support A/S, English Presentation: https://innovationsupport.net/en/the-life-science-recruiting-and-consulting-provider/ Danish Presentation: https://innovationsupport.net/da/life-science-konsulent-og-rekrutteringsfirmaet/ KORT FORTALT: I december 2015 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om udkastet til forordning. 8. april 2016 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. Udkastet til forordning blev siden vedtaget af Europa-Parlamentet 14. april 2016. Persondataforordningen vil således have en lovgivningsmæssig effekt i Maj måned 2018. Samtlige virksomheder og udbydere i hele verden er berørt, hvis de vil opbevare, transportere eller behandle personlige data om europæiske statsborgere. EU KOMMISSIONENS INTENTION: Loven opdaterer og moderniserer principperne i det gamle databeskyttelsesdirektiv fra 1995 ved at fastsætte fysiske personers rettigheder og forpligtelser, der påhviler dem, som behandler data og/eller har ansvaret for databehandlingen. Det fastlægger også, hvilke metoder der skal sikre, at reglerne overholdes, og anvendelsesområdet for sanktioner mod dem, der overtræder reglerne. HVAD OMFATTES: Persondata som under den tidligere persondatalov, nu med tilføjelse af genetiske data (for eksempel DNA) og biometriske data (for eksempel fingeraftryk). Derudover introduceres konceptet “pseudonyme data”, som …